Mission

duurzaam bouwen

Duurzaamheid en bouwen gaan vandaag hand in hand.  We beseffen allen dat het onze plicht en verantwoordelijkheid is om bedachtzaam om te gaan met onze omgeving en er zo voor te zorgen dat we onze kinderen een leefbare wereld nalaten.  Het is een essentiële inzet voor de toekomst die zich logisch vertaalt in strengere bouwnormen en nieuwe reglementeringen.   

missie

Eco Interest wil een bijdrage leveren aan de opbouw van een duurzame samenleving en heeft als missie de ecologische aspecten van bouwprojecten op een zo economisch mogelijke wijze te verwezenlijken.  Elke gespendeerde euro betekent immers een klimaatbelasting voor onze planeet.

bundelen van krachten

Meer dan ooit moeten budgetverslindende bouwperikelen vermeden worden. Het is daarom belangrijk dat alle actoren eerst op dezelfde golflengte gebracht worden en actief kunnen participeren in een gedeelde passie voor hun project. Om tot een werkelijke energietransitie te komen vragen alle stappen in het proces van duurzame projectontwikkeling eenzelfde integrale aanpak. Een recept van ondernemerschap, multidisciplinaire samenwerking, coördinatie en passie voor architectuur begeleiden de investeerder in het ontwikkelen van projecten die zorgen voor rendabele levenskwaliteit met lange termijnvisie.

middelen

Een degelijke projectstructuur, contract management, bouwcoördinatie en gedetailleerde budgetten zorgen ervoor dat beschikbare middelen optimaal ingezet worden.  Elke gegenereerde besparing kan vervolgens geïnvesteerd worden in CO2-reducerende maatregelen of architecturale accenten met als uiteindelijk doel een CO2-neutrale en kwaliteitsvolle gebouwde omgeving.

open minded

Energiebesparende investeringen betekenen niet automatisch een financiële besparing.  De afschrijvingen van energiebesparende investeringen kunnen de exploitatiewinsten overschrijden tijdens de levenscyclus. Uitkijken naar een meer performante technologie met lage onderhoudskost kan dan de oplossing zijn.